kwartalnik
sprawdź czy musisz rejestrować
bazadanych
główna uslugi reach przedstawiciel konsorcja biuletyn pojecia kontakt
 
 
Z przyjemnością podejmiemy się dla Państwa funcji koordynatora - przedstawiciela dla Waszych produktów oraz reprezentanta Waszych interesów przed Właściwą Władzą oraz dalszymi użytkownikami.

Zgodnie z art. 4 REACH Każdy producent, importer lub - w stosownych przypadkach - dalszy użytkownik może, zachowując pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązku ciążącego na nim na mocy niniejszego rozporządzenia, wyznaczyć będącego stroną trzecią przedstawiciela do celów wszystkich działań podejmowanych na mocy art. 11, art. 19, tytułu III oraz art. 52, wiążących się z prowadzeniem rozmów z innymi producentami, importerami lub - w stosownych przypadkach - dalszymi użytkownikami.

W takich przypadkach tożsamość producenta lub importera, który wyznaczył przedstawiciela, nie jest zazwyczaj ujawniana przez Agencję innym producentom, importerom lub - w stosownych przypadkach - dalszym użytkownikom.

Jednocześnie zgodnie z art. 8. Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę poza terytorium Wspólnoty, która produkuje substancję w jej postaci własnej, jako składnik preparatów lub w wyrobach, przygotowuje preparat lub wytwarza wyrób, które importowane są na terytorium Wspólnoty, może za obopólną zgodą wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty jako jej wyłącznego przedstawiciela w zakresie wypełniania obowiązków ciążących na importerach na mocy niniejszego tytułu.

  reach
rejestracja pełna substancji Zapraszamy do współpracy
Towary niebezpieczne
bazafirm-reach.png

sklep_baner.png

 
 
   
 
    copyright © 2007 - 2008 by MORITZ regdos.com - webdesign, sklepy internetowe