kwartalnik
sprawdź czy musisz rejestrować
bazadanych
główna uslugi reach przedstawiciel konsorcja biuletyn pojecia kontakt
 
 
KOGO DOTYCZY REACH
Każdy wytwórca lub importer wyrobów przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne każdej substancji zawartej w tych wyrobach, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
  1. substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie na wytwórcę lub importera;

  2. zamierzone jest uwolnienie substancji podczas normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunków stosowania.

PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie obejmije wymianę informacji. Dla zarejestrowania produktów musimy posiadać informacje.

  • Czy wiemy, czego się spodziewać po dostawcach substancji z różnych państw spoza UE oraz jej członków?
  • Czy wiemy, jakie substancje produkujemy?
  • Czy wiemy, jakie substancje importujemy?
  • Czy wiemy, jakie substancje importujemy w preparatach? - to pytanie jest szczególnie ważne dla dalszych użytkowników, którzy są jednocześnie importerami substancji

Prawidłowa ocena i wiedza o tym, co zrobią nasi dostawcy może decydować o istnieniu firmy

Musimy także zadać sobie pytanie czy i jak zamierzam dokonać rejestracji:

  • Samodzielnie?
  • Poprzez trzecią stronę?
  • Poprzez wyłącznego przedstawiciela dostawcy spoza UE?

Decyzję należy podjąć przed dokonaniem rejestracji wstępnej - potem będzie za późno. Nasza oferta pomoże podjąć Państwu właściwe kroki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Pomożemy Ci uporządkować problematykę substancji chemicznych w Twojej organizacji oraz optymalnej przygotować się do wdrożenia REACH.

 

  reach
rejestracja pełna substancji Zapraszamy do współpracy
Towary niebezpieczne
bazafirm-reach.png

sklep_baner.png

 
 
   
 
    copyright © 2007 - 2008 by MORITZ regdos.com - webdesign, sklepy internetowe